Услугите ни в M&A сферата включват:

   • извършване на правно и данъчно структуриране на сделки
   • изготвяне и договаряне на предложения и бизнес документация, включително договори за joint venture, писма за намерение, предварителни договори, акционерни споразумения и сделки за продажба или наем на предприятия
   • изготвяне на предложения за поглъщане и принудително придобиване на дружества
   • цялостен анализ (due diligence) на дружества, в това число оценка на корпоративната структура, недвижимото имущество, търговските сделки, финансовите споразумения, разрешенията и лицензиите, съответствие с конкурентното законодателство, защита на интелектуалната собственост и оценка на правния риск
   • водене на преговори с миноритарни акционери
   • консултации в областта на заваръчните технологии
   • осъществяване на съдействие за получаване на необходимите разрешителни и изготвяне на официални доклади и заявления
   • дружеството успешно си партнира и предлага продуктите на „ELIN Wasserwerkstechnik” Gmbh, Austria, част от Diehl Metering Group


Euro Technoconsult 2011 Контакти            www.balkancargm.bg | www.globalland.bg | geopribor.bg