Дружеството е регистрирано през 2008 г. с предмет на дейност консултантска, инженерингова, транспортна и търговска дейност в областта на енергетиката, производство и ремонт на промишлени машини и съоръжения, участие, ръководство и контрол на енергийни проекти.

   Дружеството се явява собственик или акционер в редица дружества, чрез които упражнява своите сфери на дейност, които можем да обобщим и схематизираме в няколко основни направления:

- Производство
- Инженеринг
- Инвестиции във възобновяеми енергийни източници


Фирма "Евро Tехноконсулт" ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2008 и OHAS 18001:2007. Сертификати и референиции.   Дружества част от Евро Tехноконсулт:


Euro Technoconsult 2011 Контакти            www.balkancargm.bg | www.globalland.bg | geopribor.bg