“Евро техноконсулт” EOOД e сертифицирана по стандартите OHSAS 18001:2007 и OHSAS 18001:2007 за извършване на консултантска и инжинерингова дейност, и има богата и успешна практика в областта на сливанията и придобиванията. Фирмата е известна с това, че съчетава първокласна юридическа компетентност с търговски прагматизъм, които са от съществено значение за преодоляване на лабиринта от административни процедури, корпоративни и икономически правила, стоящи на пътя към реализирането на успешен бизнес.

   Сложността на сделките по сливания и придобивания изисква „всестранен” юридически подход. Нашият опит в области като медии, конкуренция, интелектуална собственост, публичен сектор, процесуално представителство и данъчно право допринасят значително за постигането на търговските цели на нашите клиенти.

   Наред с обслужването на местни юридически лица, “Евро техноконсулт” EOOД, успешно консултира сделки с международен характер, които се регулират от законите на различни държави.


Euro Technoconsult 2011 Контакти            www.balkancargm.bg | www.globalland.bg | geopribor.bg