"ЕВРО ТЕХНОКОНСУЛТ" ЕООД

   Дружеството е регистрирано през 2008 г. с предмет на дейност консултантска, инженерингова, транспортна и търговска дейност в областта на енергетиката. производство и ремонт на промишлени машини и съоръжения. участие, ръководство и контрол на енергийни проекти. Дружеството се явява собственик или акционер в редица дружества, чрез които упражнява своите сфери на дейност, които можем да обобщим и схематизираме в няколко основни направления:

   - Производство

   - Инженеринг

   - Инвестиции във възобновяеми енергийни източници


Euro Technoconsult 2011 Контакти            www.balkancargm.bg | www.globalland.bg | geopribor.bg